Wordt deze e-mail niet goed weergegeven, ga dan naar de online versie.

FNV 09-10-2015
MINISTER ZEGT AANPASSING OMSTREDEN WW-BEREKENING TOEMinister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer afgelopen week toegezegd om het dagloonbesluit aan te passen. Dat is belangrijk nieuws voor veel mensen die een WW-uitkering krijgen. De FNV houdt de minister aan zijn woord.  
 
Wat is er aan de hand?
Sinds 1 juli is er een nieuw Dagloonbesluit van kracht. Dit besluit geeft regels voor het berekenen van het dagloon en is hiermee bepalend voor de hoogte van de WW-uitkering. Veel FNV-leden trokken de afgelopen tijd bij de vakbond aan de bel, omdat de hoogte van hun uitkering veel te laag uitviel. Tot 1 juli keek de uitvoeringsorganisatie UWV altijd naar het loon dat verdiend was in het jaar dat aan de werkloosheid vooraf ging. Het gemiddelde dagloon – en daarmee de hoogte van de uitkering- werd bepaald door het loon te delen door het aantal gewerkte dagen. Bij de nieuwe methode wordt het loon niet langer door het aantal gewerkte dagen gedeeld, maar door het aantal beschikbare werkdagen in het jaar. Dat zijn er 261. Voor het ministerie SZW was het een kleine verandering in de marge die zelfs niet is besproken met de tweede kamer. Maar voor veel uitkeringsgerechtigden waren de gevolgen gigantisch. Stel bijvoorbeeld dat iemand de helft van het jaar gewerkt heeft. De uitkering wordt dan niet langer berekend op basis van dat halve jaar, maar over het hele jaar. Als je het zo doet, dan wordt het gemiddelde dagloon, en dus ook de uitkering, maar liefst 50 procent lager. Ook nieuwkomers op de arbeidsmarkt,  flexwerkers, seizoenswerkers en zieke werknemers met een WW, ZW of WIA uitkering werden de dupe van het gewijzigde dagloonbesluit en zagen dat hun inkomen niet langer een afspiegeling was van het laatstverdiende loon. Afbraak van garantieregelingen en verkeerde berekeningen maakten het drama voor uitkeringsgerechtigden nog groter. Zo verdween bijvoorbeeld met één pennenstreek de bijzondere dagloongarantie voor 55 plussers uit het nieuwe Dagloonbesluit. 
 
FNV Uitkeringsgerechtigden: Terug naar de oude dagloonberekening!
 
De uitkeringsgerechtigde leden van de FNV hebben de afgelopen weken stevige kritiek geuit op de gevolgen van het Dagloonbesluit. De gevolgen zijn voor grote groepen werkzoekenden zeer negatief en dat is niet ongemerkt gebleven bij het ministerie van SZW. De FNV kon vele schrijnende voorbeelden voorleggen, in korte tijd  verzameld door juristen en kaderleden van FNV Uitkeringsgerechtigden. Er is inmiddels intensieve overleg geweest met het ministerie en dat heeft er nu toe geleid dat de minister heeft toegezegd het dagloonbesluit aan te passen.
 
FNV Uitkeringsgerechtigden hoopt dat het overleg tussen de vakbonden, werkgevers en het ministerie er toe leidt dat het dagloonbesluit zo snel mogelijk teruggedraaid wordt en dat er een schadeloosstelling komt voor de mensen die getroffen zijn. We beraden ons op vervolgstappen en acties als het overleg niet het gewenste resultaat oplevert.
 
Meld je ervaring!
 
Het is intussen van groot belang dat iedereen die een WW-uitkering ontvangt die lager is dan was te verwachten op grond van het laatst verdiende loon, zich bij FNV meldt. De FNV-medewerkers van de juridische dienstverlening staan klaar om voor u in bezwaar te gaan, waarbij goed gecontroleerd kan worden of het UWV de uitkering wel goed heeft berekend en waarbij ook de bezwaren tegen het nieuwe dagloonbesluit kunnen worden meegenomen.
 
FNV Uitkeringsgerechtigden


 
 

 
Deze mail is een uitgave van FNV.
Doorsturen | Afmelden